Wat wordt bedoeld met de term 'microslachthuis'?

De term ‘microslachthuis’ wordt gebruikt om een kleinschalig slachthuis aan te duiden. De vraag hoe klein dit slachthuis dan wel is, is niet altijd eenduidig te beantwoorden. 

In een Schotse studie gebruikt men de volgende indeling: 

 

  • Heel groot slachthuis: jaarlijks > 90.000 GVE geslacht 
  • Groot slachthuis: jaarlijks 30.000 – 90.000 GVE  
  • Medium slachthuis: jaarlijks 5.000 – 30.000 GVE 
  • Klein slachthuis: jaarlijks 1.000 – 5.000 GVE 
  • Heel klein slachthuis: jaarlijks < 1.000 GVE 

Het Belgische FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) publiceerde in 2020 een omzendbrief omtrent versoepelingen voor kleine slachthuizen. Hierin wordt een klein slachthuis gedefinieerd als een slachthuis waar per jaar maximaal 2000 GVE worden geslacht. Een heel klein slachthuis is dan weer een slachthuis waar jaarlijks maximaal 200 GVE worden geslacht. 

In het algemeen wordt de term ‘microslachthuis’ gebruikt om een slachthuis aan te duiden waar jaarlijks minder dan 1000 GVE worden geslacht.