leefgebied van wolven

De wolf is een roofdier dat over het volledige noordelijk halfrond voorkomt. Terwijl veel andere roofdieren zich tijdens hun ontwikkelingsgeschiedenis aan specifieke biotopen hebben aangepast, redden wolven zich praktisch in elke omgeving. Het leefgebied van wolven beperkt zich niet enkel tot uitgestrekte bossen en natuurgebieden. Door hun groot aanpassingsvermogen kunnen ze ook leven in cultuurlandschappen, zelfs met een hoge bevolkingsdichtheid. Kortom, wolven leven waar ze voedsel kunnen vinden.

Tegenwoordig wordt de wolf in de EU-lidstaten strikt beschermd door de Conventie van Bern (1979) en door de Europese Habitatrichtlijn (1992), die de lidstaten verplicht de instandhouding van de soort te bevorderen. Sindsdien mogen wolven niet meer worden gedood, gevangen of verstoord. Dit heeft geleid tot een rekolonisatie van Centraal-Europa. Sinds enkele jaren nemen ook de Duitse wolvenpopulaties in aantal toe, en breiden deze zich uit richting het westen. Ook de Frans-Italiaanse wolvenpopulatie groeit en lijkt zich uit te breiden richting Vlaanderen.

In 2011 werd voor het eerst weer een wolf gespot in Wallonië. Zeven jaar later, in 2018, was ook Vlaanderen aan de beurt. Wolven zijn predatoren en opportunisten die zich voeden met gemakkelijke prooien, zoals gedomesticeerd vee. Op het bijgevoegd overzichtskaartje zie je de aanvallen op gedomesticeerd vee in Vlaanderen in de afgelopen jaren. De zone waarbinnen het risico op schade door wolven het grootst is wordt de wolvenrisicozone genoemd.

Aanvallen door wolven op gedomesticeerd vee in Vlaanderen sinds 2018.