Wat wordt met de (wolven)risicozone bedoeld?

Het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) leggen op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen een risicozone vast. Binnen deze zone is het risico op schade door de wolf het grootst. Binnen de afgebakende risicozone kan je als veehouder financiële ondersteuning krijgen om preventieve maatregelen tegen wolvenaanvallen te nemen. 

Voorwaarde is dat de te beschermen dieren behoren tot de volgende categorieën:

  • schaap, geit, moeflon of steenbok
  • alpaca, guanaco of lama
  • damhert, edelhert, sikahert of axishert
  • pony, ezel of andere paardachtige verschillend van paard 
  • paard of rund  

wat wordt met een schutkring bedoeld?

Als er ten gevolge van een (of meerdere) wolvenaanval(en) op paarden of runderen een potentiële probleemsituatie ontstaat, kan er een schutkring worden afgebakend. Binnen die schutkring zijn subsidies voor de bescherming van alle paarden en runderen mogelijk.

 

Een schutkring geldt voor 6 maanden en is - indien nodig - verlengbaar. Op deze kaart is de schutkring die geldt tot en met 31/08/2024 aangeduid.